25 Μαΐ 2011

Review 2 (5/11)

Q: Τι του αρέςει το άντρας σου; (What does your husband like?)
A: Του αρέσουν οι πατάτες. (He likes potatoes.)

Της αρέσει η γερμανία. (She likes Germany.)
Της αρέσει τα λουλουδία. (She likes flowers.)

Μου αρ'εσει (定冠詞) [主語(~は)]
Μου αρέσει να πάιζω με την σαύρα. (Ι like to play with the lizard.)
Μου αρέσει να πάς να τρώω. (I like to go to eat.)

τραγουδάω (sing)
ταξιδεύω (travel)
Τι σου αρέσει να κάνεις; (What do you like to do?)
Μου αρέσει να τραγουδάω. (I like singing.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου