30 Απρ 2011

Review

わたしは ・・・・・・・ が好きです。
Μου αρέσει ___**_______  ・・・・・・・.

**には ο, η, το (主格~は形)が入る。Μου αρέσει はリエゾンして「マレシ」になる。

Μου αρέσει ο καφές. (I like coffee.)

Σου αρέσει ο καφές; (Do you like coffee?)  Σου αρέσειはリエゾンして「サレシ」になる。
- Ναι, μου αρέσει. (Yes, I do.)
- Όχι, δεν μου αρέσει. (No, I don't.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου