30 Απρ 2011

Review 2

状態をあらわす言葉: ・・・の状態にある人、・・・の状態にあること、・・・の状態にあるもの

η νύστα (眠さ)
νυστάζω (動詞:眠い)←形容詞ではない!

νυσταγμένος, --μένη, --μένο (眠い状態の人・動物。男性、女性、中性。)
                
      ♂     ♀     Θ
~は  ....μένος,  ....μένη,  ....μένο
~の  ....μένου,  ....μένης,  ....μένου
~を  ....μένο,  ....μένη,  ....μένο

主語が女性単数の場合:

Είμε νυσταγμένη. (I am sleepy.)
Είμε κουρασμένη. (I am tired.)
Είμε παντρεμένη. (I am married.)

Review

わたしは ・・・・・・・ が好きです。
Μου αρέσει ___**_______  ・・・・・・・.

**には ο, η, το (主格~は形)が入る。Μου αρέσει はリエゾンして「マレシ」になる。

Μου αρέσει ο καφές. (I like coffee.)

Σου αρέσει ο καφές; (Do you like coffee?)  Σου αρέσειはリエゾンして「サレシ」になる。
- Ναι, μου αρέσει. (Yes, I do.)
- Όχι, δεν μου αρέσει. (No, I don't.)

23 Απρ 2011

Από ΤΑ ΝΕΑ

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4628056
ΔΗΜΟΣΙΕΥθΗΚΕ: Παρασκευή 22 Απριλίου 2011
(Published: Friday, April 22, 2011)

Φουκουσίμα: «Σφραγίστηκε» η απαγορευμένη ζώνη
(Fukushima: "sealed" the forbidden zone)

15 Απρ 2011

Από Ta Nea

I'll try to read at least the headline sentence, though.....

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4626748

Νέος σεισμός 6,1Ρίχτερ - Ραδιενέργεια στο κόκκινο Αυτόχειρας 102 ετών στη Φουκουσίμα
(New earthquake 6.1 Richter - Radioactivity in the red Suicide of 102 years in Fukushima )

What does "στο κόκκινο Αυτόχειρας 102 ετών" mean, by the way.....?

Just for my memo:
intensity=Japanese scale(日本の気象庁の基準による震度)
richter scale=リヒタースケール、マグニチュード

Τον Απρίλιο (In April)

Είμαι πάντα ευτυχής τον Απρίλιο. (I'm always happy in April.)
Επειδή, τα νέα ραδιο προγράμματα ξένης γλώσσας αρχίζουν από τον Απρίλιο.
(For, new radio foreign language programs start from April.)
Συμπαθώ τις ξένες γλώσσες. (I like foreign languages.)
Ακούω τρία αγγλικά προγράμματα και ένα γερμανικό πρόγραμμα.
(I listen to three English programs and one German program.)
Αγαπώ τα γερμανικά. (I love German.)

13 Απρ 2011

Από Ta Nea online

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4626382

Φουκουσίμα: Σύγχυση για το «νέο Τσερνόμπιλ»
(Fukushima: Confusion for “new Chernobyl”)

I learned Φουκουσίμα (Fukushima) and Σεισμός (earthquake)  at my Greek class yesterday.